به نام خداوند لوح و قلم

به مدد الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانه مسئولان مجله، نشریه پژوهش های فقهی تا اجتهاد پس از انتشار شمارگان اول و دوم خود، حسب نامه شورای اعطای مجوزها به شماره 1343 به تاریخ 23/2/1398 حائز رتبه علمی پژوهشی گردید. بر این اساس مقالات این نشریه از اولین شمارگان پژوهشی قلمداد می گردد. 


 از پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان درخواست می شود با ارائه مقالات پژوهشی خود به ارتقای کیفی نشریه و تداوم انتشار آن کمک نمایند. لازم به توضیح است که به زودی شمارگان 5 و 6 نشریه مربوط به سال 98 در سامانه بارگذاری می شود. لذا سامانه آماده دریافت مقالات پژوهشی فقهی نویسندگان برای شماره 7 و انتشار در  سال 99 است.

 

 قوت علمی مقاله تعیین کننده پذیرش یا رد مقاله است.


 برای تایید اولیه مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. پس از تایید سردبیر، مبلغ 100,000 تومان بابت داوری  و ضمانت انجام تعهدات از نویسنده دریافت می شود. تمام این مبلغ به طلاب گرامی مطابق ضوابط بازگردانده می شود. مجله برای چاپ مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.

 

در صورتی که نویسنده در انجام درخواست های داوران و نشریه تسریع نماید طی دو ماه یا کمتر نسبت به مقاله تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

 

 برای ارسال مقاله اصولی یا رجالی به آدرس old.taejtehad.mfeb.ir  مجلات تخصصی اصول و رجال مراجعه نمایید. ضمنا می توانید با شماره 37744575 - 025 از ساعت 11 تا 14 یا با ارسال پیام از طریق ایتا به شماره 09034305116 با دفتر مجله ارتباط بگیرید.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397 

3. بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

صفحه 21-42

محمد قائینی؛ علیرضا عابدی پور


نشریات مرتبط