شماره‌های پیشین نشریه

بسمه تعالی

نشریه علمی پژوهشی تا اجتهاد در حال نوسازی سامانه است. لذا برای دسترسی به ارسال های پیشین خود یا برای ارسال مقاله اصولی یا رجالی به آدرس old.taejtehad.mfeb.ir مراجعه نمایید. ضمنا می توانید در ایام تعطیل سال جدید با ارسال پیام از طریق ایتا به شماره 09034305116 با دفتر مجله ارتباط بگیرید.

 

لازم به توضیح است که این سامانه آماده دریافت مقالات پژوهشی فقهی نویسندگان است. لذا از ارسال مقاله فقهی جدید به سامانه پیشین خودداری نمایید.


 

ضمناً نشریه، پس از تایید اولیه مقاله، مبلغ 100000 تومان بابت ضمانت انجام تعهدات از نویسنده دریافت می کند و با انجام تعهدات به نویسنده باز می گرداند

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397 

3. بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

صفحه 21-42

محمد قائینی؛ علیرضا عابدی پور