به نام خداوند لوح و قلم

به مدد الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانۀ مسئولان مجله، نشریۀ "پژوهه های فقهی تا اجتهاد" پس از انتشار شمارگان اول و دوم خود، حسب نامۀ شورای اعطای مجوزها به شمارۀ 1343 در تاریخ 23/2/1398 حائز رتبۀ علمی پژوهشی گردید. بر این اساس مقالات این نشریه از اولین شمارگان پژوهشی قلمداد می گردد. 


 توجه

پس از انتشار هفتمین شمارۀ نشریه و با موافقت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، عنوان نشریۀ «پژوهش های فقهی تااجتهاد » به «پژوهه‌های فقهی تااجتهاد » تغییر یافت.


  از پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان درخواست می شود با ارائه مقالات پژوهشی خود به ارتقای کیفی نشریه و تداوم انتشار آن کمک نمایند. لازم به توضیح است مقالات شمارۀ 8 مجله، مربوط به نیمه دوم سال 99 بسته شده و آماده انتشار می باشد. لذا مقالات ارسالی در شمارۀ 9 که در نیمه اول سال 1400 منتشر می شود پذیرش می شوند.

 

 قوت علمی مقاله تعیین کننده پذیرش یا رد مقاله است.


 برای تایید اولیه مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. پس از تایید اولیه، مبلغ 150,000 تومان بابت داوری  و ضمانت انجام تعهدات از نویسنده دریافت می شود. تمام این مبلغ به طلاب گرامی مطابق ضوابط بازگردانده می شود.

 

در صورتی که نویسنده در انجام درخواست های داوران و نشریه تسریع نماید طی دو تا سه ماه نسبت به مقاله تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

 

 برای ارسال مقالۀ اصولی یا رجالی از همین سامانه استفاده شود و نوع مقاله به هنگام ارسال، اصولی یا رجالی مکتوب شود. این مقالات در مجلات تخصصی اصول و رجال منتشر می شوند.

ضمنا می توانید با شماره 37744575 - 025 از ساعت 14 تا 15 در روزهای زوج یا با ارسال پیام از طریق ایتا به taejtehad_mfeb@ با دفتر مجله ارتباط بگیرید.

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-152 

2. فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

صفحه 5-32

محمد محمدی قائینی؛ *عباس نوری احمد آبادی


ابر واژگان

نشریات مرتبط