نویسنده = �������������� ��������
تاملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تاکید بر قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

علیرضا عابدی پور؛ محمد قائینی