نویسنده = ���������� �������� ������
نگاهی دوباره به نظریه‌ی دلالت اکثار بر وثاقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

محمد حسن نحوی؛ سید علیرضا حسینی شیرازی