کلیدواژه‌ها = نماز مسافر
اعتبار حد ترخص در غیر وطن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

محمد مرادی


نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-116

داود عابدی اردکانی