کلیدواژه‌ها = جد فی السیر
تعداد مقالات: 1
1. نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-116

داود عابدی اردکانی