کلیدواژه‌ها = مؤونه
تعداد مقالات: 1
1. تعلق خمس به سرمایه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-125

محمد نیازی؛ فاطمه آشناد