کلیدواژه‌ها = زوال
تعداد مقالات: 2
1. وقت شرعـی خطبه های نماز جمعه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-78

غلامرضا احسنی


2. وقت شرعی نماز جمعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-155

غلامرضا احسنی