موضوعات = فقه و حقوق
تاملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تاکید بر قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

علیرضا عابدی پور؛ محمد قائینی


تاملی در تحقق ارتداد با حصول شک

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 29-50

هادی محبی فردوئی؛ احمد حاجی ده آبادی


ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 123-144

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی