موضوعات = فقه معاملات
بررسی فقهی صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

سیدعلی محمودی


تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 139-164

فاطمه رضائی؛ حمید رضا کامل نواب


واکاوی گونه‌های ملکیّت آنی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 103-122

حمید رضا کامل نواب