موضوعات = فقه معاملات
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی گونه‌های ملکیّت آنی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-122

حمید رضا کامل نواب