موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تاملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تاکید بر قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

علیرضا عابدی پور؛ محمد قائینی


در آمدی بر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

یزدان طاهرابادی؛ احمد حاجی ده آبادی


معیار تحقق احصان در زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

محمدجواد محمدی


تاملی در تحقق ارتداد با حصول شک

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 29-50

هادی محبی فردوئی؛ احمد حاجی ده آبادی