دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

علی بهادرزایی؛ محمد محمدی قائینی


2. مهر تابان «1400» ؛ نقدی بر نظریّۀ علامه طهرانی ‌ره مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

محمد حسین کمالی


3. ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

مجید اسماعیلی؛ علی اصغر انصاری‌پور


4. بازپژوهی ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محمد رسول آهنگران؛ احمد صابری مجد


5. مصداق شناسی تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» در قرآن کریم با نگاهی به رویکرد فقها در این مساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

سعید توکلی زاده