اخبار نشریه

دریافت رتبه علمی_پژوهشی

به نام خداوند لوح و قلم

به حول و قوه الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانه مسئولان مجله، مجله فقهی تا اجتهاد پس از انتشار شمارگان اول و دوم خود موفق به دریافت رتبه علمی_پژوهشی گردید. این اتفاق میمون را به مدیر مسئول مجله جناب حجت الاسلام سیدعلی شبیری زنجانی و سردبیر مجله حجت الاسلام مقیمی حاجی و دیگر عوامل مجله تبریک گفته و از نویسندگان خوش ذوقی که این مجله را جهت انتشار آثار خود انتخاب کرده اند سپاسگذاری می کنم. 

 

بر همین اساس علاوه بر آنکه مقالات منتشر شده در شماره اول و دوم مجله در بهار و تابستان 96 و پاییز و زمستان 96 از رتبه علمی پژوهشی برخوردارند، زین پس مقالاتی که در شمارگان آتی مجله منتشر خواهد شد با رتبه علمی_پژوهشی انتشار خواهد یافت.

 

از پژوهشگران و محققان اساتید و دانشجویان درخواست میشود با ارائه مقالات پژوهشی خود به ارتقای کیفی نشریه و تداوم انتشار آن کمک نمایند .

 

دهقانی_مدیر داخلی مجله