ساختارشناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

چکیده

مباحث فقه العقود یا قواعد عمومی قرارداد‌ها از مهم‌ترین مباحث فقه معاملات است. عقد در تشبیه به موجودی زنده، مراحلی ازجمله انعقاد، حیات و مرگ را طی کرده و به تبع این مراحل، مباحث فقه العقود متنوع‌تر می‌شود. شکی در ضرورت طرح نظام‌مند و منطقی این مباحث نیست، اما تاکنون طرح واحد جامع و بی‌اشکالی، برای این مباحث ارائه نشده است. این تحقیق، به بررسی و مقایسۀ انواع مدل‌های طرح مباحث قرارداد‌ها پرداخته، و ضمن بیان مزایا و معایب هر کدام، در نهایت طرح پیشنهادی خود را ارائه می‌کند. در نوشتار حاضر، ابتدا به معرفی اجمالی برخی طرح‌های موجود پرداخته، و مقایسۀ کلی بین آنها انجام خواهد شد. در ادامه به نقد و بررسی تفصیلی طرح‌های شیخ انصاری، جناب سنهوری و آقای کاتوزیان پرداخته می‌شود. در پایان، طرح برگزیده و ویژگی‌های آن بیان می‌شود. هدف آن است که هر کدام از مباحث عمومی مربوط به عقود، جایگاه مناسب خود را بین سایر مباحث پیدا کنند تا نظام معقولی در شیوۀ طرح مباحث فقه‌العقود ارائه شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات