مدت عده در ازدواج موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

.

چکیده

یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات‌الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف‌نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح‌شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل‌وپنج روز و چهل‌وپنج شب ذکر شده است. به نظر می‌رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه‌داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.

کلیدواژه‌ها