وجوب فرزندآوری از دریچه فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و ارشد فلسفه علوم اجتماعی

چکیده

اختلاف میان زوجین در فرزند‌‌دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله‌ای که ممکن است در این ‌مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده‌‌‌‌ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می‌شود حکم کردن درباره این ‌مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند‌‌دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف‌نظر از استلزامات، نمی‌توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند‌‌دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین‌رو در استفاده از ادله به دلالت‌های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها