واکاوی جواز تصرفات هیئت‌مدیره آپارتمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی، تصرفات عمومی در اختیار هیئت‌مدیره است و هیئت‌مدیره در بسیاری از موارد، اجازه تصرف و اعمال ولایت دارد، این نوشتار در پی آن است که نوع ولایت هیئت‌مدیره بر ساکنان را مشخص کند. فرضیه‌‌‌های وکالت بودن و شروط ارتکازی با اشکالاتی همراه است. مبنای مشروعیت عقود جدید یا لابدیت نظم نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. درنهایت، شرط ضمن عقد به عنوان راه‌حل نهایی و جامع برای مشروعیت تصرفات هیئت‌مدیره مقبول می‌افتد.

کلیدواژه‌ها