اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

چکیده

برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می‌شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌» و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است.
اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی‌شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می‌شود. برای این موارد می‌توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی‏تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.

کلیدواژه‌ها