طهارت عضو پیوندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه حوزه علمیه قم.

چکیده

بحث مقاله پیش‌رو درباره مطهریت یا عدم مطهریت پیوندزدن عضو جدا شده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است که به تبع آن روشن می‌شود عضو پیوند زده‌شده طاهر است یا نه. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می‌شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس‌العین به مسلمانی پیوند زده شود.
در این بحث سه قول وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت‌ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ‌یک از صورت‌ها باعث طهارت آن نمی‌شود؛ ج) اگر عضوی از نجس‌العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود اما در غیر این مورد پاک است.
روش مطالعه مقاله پیش‌رو کتابخانه‌ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان اقوال و بررسی ادله آن‌ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی‌گزیند.

کلیدواژه‌ها