مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 آیت الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع تقلید.

2 مقرر مقاله از دروس آیت الله شبیری زنجانی

چکیده

از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه‌ها، به ذکر روایات پرداخته است.
در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می‌رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها