وقت شرعی نماز جمعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم.

چکیده

وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به‌علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت‌ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه‌گیری شده و استعمال صلاة الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی‌گیری و به واسطه اجماع و روایت‌های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه‌ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه‌دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به‌علت وجود روایت‌های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ‌یک از تضییقات بیان‌شده، ترجیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها