جواز استفاده از پساب‌های بازیافت‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار حوزه و مدرس حوزۀ علمیۀ قم.

چکیده

نویسنده تلاش دارد با بررسی عناوین دخیل در جواز تصرف در آبهای بازیافت‌شده، دیدگاه شارع را دربارۀ آنها کشف کند. با توجه به نوع تصرف انجام‌شده، درمجموع باید پنج گزاره اثبات شود: مباح بودن، زیان قابل‌توجه نداشتن، پاک بودن، مطلق بودن و استفاده نشدن پیشینی در طهارت خبثی و طهارت از حدث اکبر. برایند بررسی موارد پنج‌گانۀ فوق، جواز استفاده از آب بازیافتی در تصرفات غیرمشروط به طهارت در صورت نبودن بیم زیان عقلایی است؛ اما طبق روش رایج بازیافت فاضلاب در دنیا، شرط یا شرایط لازم برای استفاده از آب تصفیه‌شده در کاربردهای مشروط به طهارت همانند نوشیدن و وضو و غسل فراهم نیست و استفادۀ مزبور مشروع نیست. نویسنده برای حل این مشکل راه‌حل‌هایی را پیشنهاد داده است که طبق شنیده‌ها برخی در روش بازیافت ایران انجام می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها