موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص از منظر فقه اهل‌بیت علیهم السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی.

چکیده

شیوۀ متعارف اعدام، نه‌تنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعب‌آور بودن و رنج‌آور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشه‌های حقوق بشری موردانتقاد واقع ‌شده است. در فقه اهل‌بیت(  نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه ‌شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوه‌های نوینی چون اعدام با چوبه‌دار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته ‌شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنج‌آور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.

کلیدواژه‌ها