اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابوالقاسم مقیمی حاجی

فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث مدیر گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

a.moghimihajiyahoo.com


بخشی از کارنامه علمی استاد بزرگوار:

ایشان در دایرة المعارف فقه آیت الله هاشمی شاهرودی«دام ظله» به عنوان یکی از محققان ومدیران گووههای تحقیقاتی این مجموعه بزرگ درتولید و نگارش جلد 4 ، جلد6 و بخشی از جلد هفتم و هجده و ارزیابی ونظارت علمی بر دهها مقالات جلدهای مختلف این دایرة المعارف ودیگر دائره المعارف ها ودانشنامه ها ایفای نقش نموده است. همچنین چند کتاب و مقالاتی از ایشان به زبان فارسی و عربی در برخی  مجلات تخصصی وعلمی پژوهشی مانند فقه اهل البیت (ع) فارسی وعربی، به چاپ رسیده است. اکنون علاوه بر تدریس خارج اصول در قالب دروس آزاد از اساتید راهنمای دروس خارج فقه در مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) و  مدرسه جامع علوم اسلامی در حوزه علمیه قم می باشد.