اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 439

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 7439
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9459
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز