اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 492

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 10416
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11028
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز