دریافت رتبه علمی پژوهشی

بسمه تعالی

به مدد الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانه مسئولان مجله، نشریه پژوهش های فقهی تا اجتهاد پس از انتشار شمارگان اول و دوم خود، حسب نامه شورای اعطای مجوز معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قم به شماره 1343 به تاریخ 23/2/1398 حائز رتبه علمی پژوهشی گردید. بر این اساس مقالات این نشریه از اولین شمارگان پژوهشی قلمداد می گردد. 

اعضای نشریه به شرح زیر می باشند: 

  1. حجت الاسلام و المسلمین سید علی شبیری              مدیر مسئول                           
  2. حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی     سردبیر                  
  3. حجت الاسلام و المسلمین محمد قائینی                    اعضای هیات تحریریه                         
  4. حجت الاسلام و المسلمین محمد عندلیب                   اعضای هیات تحریریه                         
  5. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد شبیری             اعضای هیات تحریریه                 
  6. حجت الاسلام و المسلمین قدیرعلی شمس               اعضای هیات تحریریه                 
  7. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدجواد شبیری       اعضای هیات تحریریه                  
  8. حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی         اعضای هیات تحریریه
  9. استاد سیدعلیرضا حسینی شیرازی                          اعضای هیات تحریریه                         

 

 از پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان درخواست می شود با ارائه مقالات پژوهشی خود به ارتقای کیفی نشریه و تداوم انتشار آن کمک نمایند.