نویسنده = مجید اسماعیلی
اعتبار سنجی ادلۀ مشهور فقیهان امامی در اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1402، صفحه 53-74

مجید اسماعیلی؛ محمد تقی شهیدی‌پور؛ سید روح الله موسوی


ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 49-70

مجید اسماعیلی؛ علی اصغر انصاری‌پور