کلیدواژه‌ها = زمان آغاز خطبه ها
وقت شرعـی خطبه های نماز جمعه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-78

غلامرضا احسنی