کلیدواژه‌ها = حبس ابد
آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 27-54

محمد محمدی قائینی؛ محمد ابراهیم دستجرد