کلیدواژه‌ها = تنصیف
مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-34

سیدموسی شبیری زنجانی؛ حسین سنایی