کلیدواژه‌ها = انتهای وقت نماز جمعه
وقت شرعی نماز جمعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 123-155

غلامرضا احسنی