کلیدواژه‌ها = زوال اوصاف نجاست
جواز استفاده از پساب‌های بازیافت‌شده

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 59-90

رضا شیری