کلیدواژه‌ها = مولی‌علیه
وضعیت حقوقی معاملات تجاری ولیّ خاص با اموال مولیّ‌علیه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 127-148

علی حسین پور؛ غلامرضا یزدانی