کلیدواژه‌ها = وقت اختصاصی
اعتبار سنجی ادلۀ مشهور فقیهان امامی در اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1402، صفحه 53-74

مجید اسماعیلی؛ محمد تقی شهیدی‌پور؛ سید روح الله موسوی