کلیدواژه‌ها = غض بصر
بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیۀ غضّ

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 5-34

سید موسی شبیری زنجانی