کلیدواژه‌ها = ماهیت عقد
تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 91-122

* غلامرضا احسنی آرانی