کلیدواژه‌ها = ملکیّت تقدیری
واکاوی گونه‌های ملکیّت آنی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 103-122

حمید رضا کامل نواب