کلیدواژه‌ها = زوال
وقت شرعـی خطبه های نماز جمعه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-78

غلامرضا احسنی


وقت شرعی نماز جمعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 123-155

غلامرضا احسنی