کلیدواژه‌ها = لعب
ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 49-70

مجید اسماعیلی؛ علی اصغر انصاری‌پور