موضوعات = فقه معاملات
بازخوانی ارکان موثر در صدق قمار در بازی های رایانه ای با تاکید بر تعاریف لغوی قمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

علی اکبر دهقانی اشکذری


تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 139-164

فاطمه رضائی؛ حمید رضا کامل نواب


واکاوی گونه‌های ملکیّت آنی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 103-122

حمید رضا کامل نواب