موضوعات = فقه عبادات
بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

*سیدحسین منافی؛ سید رضا حسنی؛ غلامرضا مغیثه


بررسی و نقد ادله‌ی اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر با تاکید بر آراء مشهور فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

مجید اسماعیلی؛ محمد تقی شهیدی‌پور؛ سید روح الله موسوی


سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای سنتی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 91-132

محمدحسین مخبریان


ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی یا شغلی)

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 153-178

محمد رضایی


اعتبار حد ترخص در غیر وطن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 81-112

محمد مرادی


فضیلت اقامۀ نمازهای ظهرین و عشائین در آغاز وقت

دوره 6، شماره 11، مهر 1401، صفحه 129-154

سیدمحمدتقی موسوی؛ منصور مظاهری