موضوعات = فقه عبادات
بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

*سیدحسین منافی؛ سید رضا حسنی؛ غلامرضا مغیثه


اعتبار سنجی ادلۀ مشهور فقیهان امامی در اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1402، صفحه 53-74

مجید اسماعیلی؛ محمد تقی شهیدی‌پور؛ سید روح الله موسوی


سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای سنتی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 91-132

محمدحسین مخبریان


ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی یا شغلی)

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 153-178

محمد رضایی


اعتبار حد ترخص در غیر وطن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 81-112

محمد مرادی


فضیلت اقامۀ نمازهای ظهرین و عشائین در آغاز وقت

دوره 6، شماره 11، مهر 1401، صفحه 129-154

سیدمحمدتقی موسوی؛ منصور مظاهری