بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 155-178

احمد مرتاضی؛ رقیه قاسمی


چکیده ها به زبان دوم

دوره 6، شماره 11، مهر 1401، صفحه 155-160


خلاصة المقالات

دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 161-166


چکیده عربی مقالات

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 165-170


چکیده ها به زبان دوم

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 167-172


شناسه پایانی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 171-172


چکیده ها به زبان دوم

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 179-184


خلاصه مقالات

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 179-184


بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

*سیدحسین منافی؛ سید رضا حسنی؛ غلامرضا مغیثه


بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

سید موسی شبیری زنجانی


بازنگری در حجیت اصل مثبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

شهاب اسکندری


نتیجه‌ی دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

مسعود عطارمنش


بررسی و نقد ادله‌ی اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر با تاکید بر آراء مشهور فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

مجید اسماعیلی؛ محمد تقی شهیدی‌پور؛ سید روح الله موسوی


معیار تحقق احصان در زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

محمدجواد محمدی


بازخوانی انتقادات متأخران بر ابن‌غضائری در جرح غالیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

عمیدرضا اکبری


بررسی فقهی نشر محرمیت رضاعیِ شیر حاصل از تلقیح مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

مهدی زارعی؛ محمد قائنی


اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

* مهدی احمدی؛ مهدی سعادتی نسب


بررسی مفهوم عنوان «نِسَائِهِنَّ» در آیۀ غضّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

سید موسی شبیری زنجانی


بازخوانی ارکان موثر در صدق قمار در بازی های رایانه ای با تاکید بر تعاریف لغوی قمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

علی اکبر دهقانی اشکذری


سنجش هویت و وثاقت غیاث بن ابراهیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

سید موسی شبیری زنجانی


حقیقت ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارتهای هوشمند؛ سرقت یا کلاهبرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

یزدان طاهرابادی؛ مصطفی درخشنده