اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید علی شبیری

حقوق و علوم سیاسی مدیر مدرسه فقهی امام محمدباقرعلیه السلام

taejtehadmfeb.ir

سردبیر

ابوالقاسم مقیمی حاجی

فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث مدیر گروه فقه عبادی دانشنامه قرآن شناسی

a.moghimihajiyahoo.com


بخشی از کارنامه علمی استاد بزرگوار:

ایشان در دایرة المعارف فقه آیت الله هاشمی شاهرودی«دام ظله» به عنوان یکی از محققان ومدیران گووههای تحقیقاتی این مجموعه بزرگ درتولید و نگارش جلد 4 ، جلد6 و بخشی از جلد هفتم و هجده و ارزیابی ونظارت علمی بر دهها مقالات جلدهای مختلف این دایرة المعارف ودیگر دائره المعارف ها ودانشنامه ها ایفای نقش نموده است. همچنین چند کتاب و مقالاتی از ایشان به زبان فارسی و عربی در برخی  مجلات تخصصی وعلمی پژوهشی مانند فقه اهل البیت (ع) فارسی وعربی، به چاپ رسیده است. اکنون علاوه بر تدریس خارج اصول در قالب دروس آزاد از اساتید راهنمای دروس خارج فقه در مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) و  مدرسه جامع علوم اسلامی در حوزه علمیه قم می باشد. 

اعضای هیات تحریریه

محمد محمدی قائنی

اصول و فقه مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

taejtehadmfeb.ir

محمد عندلیب همدانی

فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و مدرس سطوح مراکز تخصصی فقه و اصول قم

taejtehadmfebb.ir

سیدمحمد شبیری

فقه و اصول مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و مراکز تخصصی فقه و اصول

taejtehadmfeeb.ir

قدیرعلی شمس

فقه و اصول، فقه الاخلاق مدرس خارج اخلاق مدرسه علمی دار الهدی و راهنمای فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

taejtehadmffeb.ir

سیدمحمدجواد شبیری

فقه و اصول، رجال مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و مدرس خارج رجال

taejtehadmfeb.iir

علی فاضلی هیدجی

فقه و اصول مدرس خارج فقه و اصول

taejtehadmmfeb.ir

خالد غفوری حسنی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

m_qafory2005yahoo.com

مجتبی اعرافی

استاد خارج حوزۀ علمیۀ قم

m.arfchmail.ir

دبیر اجرایی

علی اکبر دهقانی اشکذری

فقه و اصول و کلام شیعه دانش آموخته مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

ali21333yahoo.com