انتصاب سردبیر نشریه علمی پژوهشی "پژوهش های فقهی تا اجتهاد" به معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

شورای عالی حوزه های علمیه با پیشنهاد مدیر حوزه‌های علمیه مبنی بر انتخاب حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی به عنوان معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مدت دو سال، موافقت کرد.

https://www.hawzahnews.com/news/935137/معاون-پژوهش-حوزه-های-علمیه-انتخاب-شد