انتشار هفتمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فقهی تااجتهاد


با تشکر از همراهان گرامی و زحمات و همکاری نویسندگان محترم مقاله و داوران گرامی، هفتمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های فقهی تااجتهاد" منتشر گردید.
علاقه‌مندان می‌توانند به منظور مشاهده و دریافت متن کامل و رایگان مقالات این نشریه و نیز ارسال مقالات خود به وبگاه نشریه مراجعه نمایند.http://taejtehad.mfeb.ir/issue_33112_33113.html