چالش‌های حجیت صدوری روایات و توقیعات ولیّ عصر (علیه السلام)در دورۀ غیبت کبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و دانشجوی دکتری تخصصی کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث، قم. saeed.tavakkoli.zadeh@gmail.com

چکیده

 
سخن ائمۀ اطهار علیهم السلام پس از قرآن، مهم‌ترین منبع تبیین و تفسیر دین است. صدور آموزه­ها از نهاد امامت گاه به صورت شفاهی و در قالب روایت و گاه کتبی و در شکل توقیع ابراز شده‌اند. نگاشتۀ حاضر می‌کوشد با سنجۀ صدور روایات و توقیعات منتسب به حضرت ولیّ الله الاعظم علیه السلامدر دورۀ غیبت، به ارزش‌گذاری این دو بپردازد. این مهم با روش تحلیلی و از داده­های کتابخانه‌ای واکاوی شده است. برآیند این پژوهش آنکه صدور روایت و صدور توقیع در زمان غیبت صغری با اشکال مبنایی خاصی مواجه نیست؛ اما صدور روایت در زمان غیبت کبری با ایرادات جدی‌ای روبه‌رو است که از جملۀ آن­ها مفاد آخرین توقیع در عصر غیبت صغری و هم‌چنین خدشه در تطبیق معیار حجیت خبر واحد بر روایات عصر غیبت کبری است. برای علم به صدور توقیع و بستن راه جعل، دو ملاک یعنی خط حضرت و صدور به نائب خاص معیار است که هر دو نشانه در زمان غیبت کبری با دشواری جدی روبه‌رو است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحدّیات الحجیة الصدوریة للروایات و التوقیعات لولی العصرعلیه السلام فی عصر الغیبة الکبری

چکیده [العربیة]

إن کلام الأئمة الأطهار( هو أهم المصادر لتفسیر الدین و تبیینه بعد القرآن الکریم. و قد صدرت التعالیم من الأئمة بشکل شفهی تارة ضمن الروایات، و بشکل مکتوب تارة أخری ضمن التواقیع الصادرة عنهم. یحاول هذا المقال تقییم الروایات و التوقیعات المنتسبة الی بقیة اللّه الأعظم% فی عصر الغیبة من حیث الصدور. و قد تمّ بحث هذا الامر بنهجس تحلیلی، و بالتتبع المکتبی للمعلومات.
و الذی انتهینا إلیه خلال البحث أن صدور الروایة والتوقیع فی عصر الغیبة الصغری لا یواجه إشکالاً أساسیاً، ولکن صدورهما فی عصر الغیبة الکبری یواجه إشکالات هامّة، نظیر کونه مخالفاً لمفاد التوقیع الأخیر الذی صدر من الإمام فی عصر الغیبة الصغری و نظیر اشکال فی تطبیق معیار حجیة خبر الواحد علی روایات عصر الغیبة الکبری.
ولأجل العلم بصدور التوقیع و سدّ طریق الوضع لابد من تطبیق المعیارین التالیین: کونه بخط الإمام و صدوره للنائب الخاص و کلا المعیارین یواجهان إشکالاً عند التطبیق علی الروایات فی عصر الغیبة الکبری.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حجیة خبر الواحد
  • الغیبة الکبری
  • الروایة
  • التوقیع
  • النائب الخاص