به نام خداوند لوح و قلم

به مدد الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانۀ مسئولان مجله، نشریۀ "پژوهه های فقهی تا اجتهاد" پس از انتشار شمارگان اول و دوم خود، حسب نامۀ شورای اعطای مجوزها به شمارۀ 1343 در تاریخ 23/2/1398 حائز رتبۀ علمی پژوهشی گردید. بر این اساس مقالات این نشریه از اولین شمارگان پژوهشی قلمداد می گردد. 


 توجه

پس از انتشار هفتمین شمارۀ نشریه و با موافقت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، عنوان نشریۀ «پژوهش های فقهی تااجتهاد » به «پژوهه‌های فقهی تااجتهاد » تغییر یافت.


  از پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان درخواست می شود با ارائه مقالات پژوهشی خود به ارتقای کیفی نشریه و تداوم انتشار آن کمک نمایند.

 

 قوت علمی مقاله تعیین کننده پذیرش یا رد مقاله است.


 برای تایید اولیه مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. پس از تایید اولیه، مبلغ 200,000 تومان بابت داوری  و ضمانت انجام تعهدات از نویسنده دریافت می شود. بخشی از این مبلغ به طلاب گرامی مطابق ضوابط بازگردانده می شود. ضمنا بخشی از هزینه های نشر بر عهده نویسنده است.

 

 برای ارسال مقالۀ اصولی یا رجالی از همین سامانه استفاده شود و نوع مقاله به هنگام ارسال، اصولی یا رجالی مکتوب شود. این مقالات در مجلات تخصصی اصول و رجال منتشر می شوند.

ضمنا می توانید ارسال پیام از طریق ایتا به taejtehad_mfeb@ با دفتر مجله ارتباط بگیرید.

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1-168 

ابر واژگان

نشریات مرتبط