دریافت رتبه علمی پژوهشی

سمه تعالی

به مدد الهی و نظر به تلاش و همکاری مجدانه مسئولان مجله، نشریه پژوهش های فقهی تا اجتهاد پس از انتشار شمارگان اول و دوم خود، حسب نامه شورای اعطای مجوز معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قم به شماره 1343 به تاریخ 23/2/1398 حائز رتبه علمی پژوهشی گردید. بر این اساس مقالات این نشریه از اولین شمارگان پژوهشی قلمداد می گردد. 

اعضای نشریه به شرح زیر می باشند: 

  1. حجت الاسلام و المسلمین سید علی شبیری              مدیر مسئول                           
  2. حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی     سردبیر و عضو هیات تحریریه                  
  3. حجت الاسلام و المسلمین محمد قائینی                    عضو هیات تحریریه                         
  4. حجت الاسلام و المسلمین محمد عندلیب                   عضو هیات تحریریه                         
  5. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد شبیری             عضو هیات تحریریه                 
  6. حجت الاسلام و المسلمین قدیرعلی شمس               عضو هیات تحریریه                 
  7. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدجواد شبیری       عضو هیات تحریریه                  
  8. حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی         عضو هیات تحریریه
  9. حجت الاسلام و المسلمین خالد غفوری حسنی         عضو هیات تحریریه                         
  10. حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اعرافی                    عضو هیات تحریریه

 

 از پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان درخواست می شود با ارائه مقالات پژوهشی خود به ارتقای کیفی نشریه و تداوم انتشار آن کمک نمایند.