ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم. (نویسندۀ مسئول)

2 مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.

چکیده

در این نوشتار، ضمن تبیین جایگاه اشتغال به سرگرمی از دیدگاه روانشناسی، به بررسی اقتضائات فقهی این موضوع پرداخته شده و‌ حکم جواز اشتغال به آن استنباط می‌شود؛ از نگاه استدلالی، اولاً منعی در خصوص سرگرمی در ادله یافت نمی‌شود؛ ثانیاً عناوین لهو و لعب بر آن منطبق نمی‌شوند تا صغرای استدلال منع از سرگرمی را فراهم آورند. خصوصاً که ممنوعیت مطلق لهو و لعب مورد تردید بوده و کبرای استدلال غیرقابل اثبات است. از سوی دیگر، برخی ادلۀ نقلی و مؤیدات عقلی، علاوه بر جواز اشتغال به سرگرمی، بر مطلوبیت آن دلالت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة جواز الاشتغال بالنشاط الترفیهی فی فقه الإمامیّة

چکیده [العربیة]

تبحث هذه المقالة عن الاقتضائات الفقهیة للاشتغال بالترفیه والتسلیة وتستنبط حکم الجواز له بعد تبیین دور النشاط الترفیهی من وجهة نظر علم النفس وتستدل علی أمور: الأول: لایوجد حذر خاصة عن النشاط الترفیهی فی الأدلة الشرعیة. الثانی: لاتنطبق عناوین اللهو واللعب علی النشاط الترفیهی حتی یمکن الاستدلال بهما علی المنع. مضافاً الی عدم تمامیة إطلاق أدلة اللهو واللعب. من جهة أخری، یدلّ بعض الأدلة النقلیة والمؤیدات العقلیة إضافة الی جواز ممارسة الترفیه، علی استحسان الترفیه ومطلوبیته فی حدّ نفسه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الترفیه
  • اللهو
  • اللعب