نگاهی نو به جمع بین روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواج‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

از مراجع عظام تقلید

چکیده

برخی از فقها در اثبات حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، به روایات ازدواج با معتده، به ضمیمۀ اولویت تمسک کرده‌اند. دلیل اصلی، روایات است و این در حالی است که روایات نیز در تعارض با یکدیگرند. مهم، تعارض روایات زراره و روایات عبدالرحمن بن حجاج است. در فرض دخول جاهلانه، طبق روایات زراره، حرمت ابدی مترتب می‌شود؛ در حالی‌که طبق روایات عبدالرحمن، در فرض جهل، حرمت ابدی نفی شده است. گرچه روایات عبدالرحمن، از جهت دخول و عدم دخول، مطلق است، اما تقییدِ این روایات به فرض عدم دخول، عرفی نیست؛ لذا تعارض، با این روش حل نمی‌شود. اما دو جمع عرفی با نتایجی متفاوت در این مسأله قابل ارائه است که جمع نخست، عرفی‌تر است. طبق جمع نخست، روایات زراره، به مرد شاک و روایات عبدالرحمن، به فرض غفلت یا جهل مرکب مرد اختصاص می‌یابد؛ اما طبق جمع دوم، روایات زراره، به جهل زوجین و روایات عبدالرحمن، به جهل مرد و علم زن حمل می‌شود. بنابر این، حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، ملحق به ازدواج با معتده نیست؛ زیرا در ازدواج با معتده، مجردِ دخول، یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت ابدی کافی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

نظرة جدیدة علی الجمع بین الأخبار المتعارضة فی الحرمة الأبدیة الناشئة من بعض الزواج

چکیده [العربیة]

تمسّک بعض الفقهاء لإثبات الحرمة الأبدیة فی زواج ذات البعل، بالأخبار المرویّة فی تزویج المعتدّة بطریق الأولویّة. لکنّ العمدة فی هذا الباب، الأخبار الواردة فی خصوص تزویج ذات البعل والحال أنّها متعارضة. والعمدة فیها، تعارض الروایات للزرارة والروایات لعبدالرحمن بن الحجاج. تدلّ الطائفة الأولی علی الحرمة الأبدیة فی فرض الجماع جهلاً؛ ولکنّ الطائفة الثانیة تدلّ علی نفی الحرمة الأبدیة فی فرض الجهل مطلقاً. رغم أنّ روایات عبدالرحمن بن الحجاج مطلقة بالنسبة إلی الدخول وعدمه؛ ولکن لایمکن حلّ التعارض بتقییده بفرض عدم الدخول؛ لأنّ هذا التقیید لیس عرفیّاً. لکن یمکن حلّ التعارض بالجمع بین الطائفتین بطریقین، أوّلهما أقرب عرفاً. فی الطریق الأول تختصّ الطائفة الأولی بفرض الشکّ والطائفة الثانیة بفرض الغفلة أو الجهل المرکّب؛ وفی الطریق الثانی تختصّ الطائفة الأولی بفرض جهل الرجل والمرأة والطائفة الثانیة بفرض جهل الرجل وعلم المرأة. وعلی أیّ الطریقین، لایلحق زواج ذات البعل بزواج المعتدّة فی الحرمة الأبدیة؛ لأنّ فی المعتدّة تثبت الحرمة الأبدیة بمجرّد الدخول أو العلم بالاعتداد بخلاف ذات البعل.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • زواج ذات البعل
  • الحرمة الأبدیّة
  • تعارض الروایات