فضیلت اقامۀ نمازهای ظهرین و عشائین در آغاز وقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 سطح 4 حوزۀ علمیه و دانش آموختۀ مدرسۀ فقهی امام محمدباقرعلیه السلام، قم، ایران. (نویسندۀ مسئول)

2 استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم و عضو کمیتۀ فقه عبادات رساله‌های علمی مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، ایران.

چکیده

نماز یکی از ارکان پنج گانۀ دین اسلام شمرده شده است. انجام این تکلیف الهی در بهترین زمان، علاوه بر پاداش فراوان، موجب تعظیم و بزرگداشت هرچه بیشتر این آیین دینی است. مشهور فقهای امامی بر این باورند که بهترین زمان برای انجام این واجب الهی، اوقات پنج گانه است و خواندن نماز در سه وقت که در میان شیعیان متداول است، سبب فوت فضیلت وقت نمازهای عصر و عشا می‌گردد. به همین جهت شیعیان از دیر زمان مورد طعن مخالفان بوده‌اند. ولی از روایات استفاده می‌شود که درک فضیلت وقت، منحصر به انجام نمازها در اوقات پنج گانه نیست، بلکه جمع بین نمازها در سه وقت نیز از فضیلت وقت برخوردار است. از روایات موجود در خصوص وقت نماز عصر به دست می‌آید که ابتدای وقت فضیلت نماز عصر، زمان خاصی ندارد و بعد از خواندن نماز ظهر و نوافل آغاز می‌شود. همچنین انحصار وقت فضیلت نماز عشا به زمان سقوط شفق قابل نقد بوده و در مقابل، شروع وقت فضیلت نماز عشا بعد از خواندن نماز مغرب و نوافل قابل اثبات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

فضیلة إقامة صلاة الظهرین و العشائین فی أول الوقت

نویسندگان [العربیة]

  • سیدمحمدتقی موسوی 1
  • منصور مظاهری 2
1 .
2 .
چکیده [العربیة]

الصلاة رکن من أرکان الإسلام الخمسة. أداء هذا التکلیف الإلهی فی أفضل الأوقات، بالإضافة إلی المکافأة الکبیرة، یؤدّی إلی التکریم و التعظیم لهذه الطقوس الدینیّة أکثر فأکثر. یعتقد مشهور الفقهاء الإمامیّة أنّ أفضل الأوقات لأداء هذا الواجب الإلهی هی الأوقات الخمسة، و الصلاة فی الأوقات الثلاثة الشائعة بین الشیعة تؤدّی إلی تضییع وقت الفضیلة فی صلاة العصر و العشاء و من هذه الجهة کانت تتعرّض الطائفة الإمامیّة للسخریّة من قِبل المخالفین منذ فترة طویلة. ولکن یستفاد من الروایات أنّ إدراک فضیلة الوقت لا ینحصر فی أداء الصلوات فی الأوقات الخمسة؛ بل فضل الوقت یدرک أیضاً بالجمع بین الصلوات فی الأوقات الثلاثة. یتبیّن من الروایات فی وقت صلاة العصر أنّه لیس وقت محدّد لبدایة وقت فضیلة صلاة العصر بل یبدأ بعد أداء الظهر و النوافل. کذلک یمکن نقد انحصار وقت فضیلة صلاة العشاء فی زوال الشفق و من ناحیة أخری یمکن إثبات بدء وقت فضیلة صلاة العشاء بعد قرائة صلاة المغرب و النوافل.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • وقت الفضیلة
  • أول الوقت
  • الجمع بین الصلاتین
  • فضیلة الجمع بین الصلاتین